THE  CHURCH  OF  PENTECOST  IN  THE  REPUBLIC  OF  POLAND
 Nasza misja
 
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto
Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
Ew.Mat. 28:19-20     
 
 Zdjęcie 
 
 
 
 
KOŚCIÓŁ  PENTAKOSTALNY W RP 
 
 
 
SIEDZIBĄ KOŚCIOŁA JEST MIASTO - ŻORY  
 
Kościół Pentakostalny w RP
   44-240   Żory
   Os. Pawlikowskiego 7c/4
 
 
Headquarters:
 
 
The Church Pentecost in the Republic of Poland
                           44-240   Zory
                 Os. Pawlikowskiego 7c/4
                              Poland 
 
Prezbiter Naczelny Kościoła Pentakostalnego
 
Zbigniew Rękorajski 

44–240 Żory

Os. Pawlikowskiego 7c / 4
 

 Tel. Kom. +48 602 757 236

Skype - zbigniew.rekorajski
 
Z-ca Naczelnego Prezbitera Kościoła Pentakostalnego
do Spraw  Nauczania  i  Duszpasterstwa
 
Robert Skocki-Bobko
44-240  Żory
Os. Pawlikowskiego 15J/1
 
 
 
 Tel. Kom.
 E-mail 
 
 
Z-ca Naczelnego Prezbitera Kościoła Pentakostalnego
do Spraw  Misji  i  Ewangelizacji
 
 
Stanisław Krawczyk
Leszna Górna
Ul. Lipowa 17
43-445  Dzięgielów
 
 Tel. Kom.
 E-mail 

Hostowane na o12.pl
 Copyright © 2009-2009 Kościół Pentakostalny w Rzeczypospolitej Polskiej | Os. Pawlikowskiego 7c / 4 | 44–240 Żory |